Saturday, February 2, 2013

Hvordan skrive en god artikkel

Det er ikke alltid like lett å skrive en god og informativ artikkel. Vi gir deg en aldri så liten oppskrift på hvordan du i alle fall har muligheten til å gjøre det. Før du begynner å skrive bør du ha en sikker kilde og rikelig med bakgrunnsinformasjon. Notèr viktige ting og nøkkelord, og samle til slutt stoffet. Innledningen bør ikke være for lang, og den bør ha sammenheng med neste del, nemlig hoveddelen. Den skal – som overskriften – kort fortelle hva artikkelen handler om, men her med flere ord. Husk å prøve og fange leserens interesse her; bruk virkemidler som får leseren lyst til å lese videre. Hvordan skrive drøftende artikkel. Et eksempel er at du utelar den mest vesentlige informasjonen – bare hinter til den – slik at leseren blir nysgjerrig, og klikker seg inn for å lese resten.